סיפור אופטימי עם מוסר השכל

דצמבר 21st, 2012 Leave a comment Go to comments

לאיכר אחד בכפר היה סוס. יום אחד הסוס החל ללכת לאט יותר והפסיק לדהור. כך מצבו של הסוס התדרדר. לבסוף הבין האיכר כי אין לו יותר מה לעשות עם הסוס. חפר האיכר בור גדול, הכניס את הסוס לבור והזמין את כל חבריו האיכרים. עמדו כולם מסביב לבור וזרקו עפר על הסוס. לפתע הבחינו הם בדבר מוזר. הסוס במקום לקבל את גורלו,  כל קומץ עפר שהוטל עליו הוא ניער מעליו. וכך האיכרים זורקים עליו עפר והסוס מנער אותו מעליו. לאט לאט החל הבור להתמלא עד שהסוס קפץ ויצא בדהרה.

מוסר השכל: החיים יזרקו עליך הרבה עפר. נער אותו מעליך והמשך הלאה בדהרה!

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.